Νομικές σημειώσεις

Αποποίηση ευθυνών Ex L. 62 / 2001

Αυτό το Blog δεν χαρακτηρίζεται από εφημερίδα και ενημερώνεται χωρίς τακτική περιοδικότητα. Συνεπώς, δεν συνιστά «συντακτικό προϊόν» σύμφωνα με τους νόμους 7 March 2001, n. 62, ούτε το ίδιο ισχύει και για τις διατάξεις για την εκτύπωση, συμπεριλαμβανομένων των διατάξεων του 8 Φεβρουαρίου 1948 Νόμου, αριθ. 47.

Περιορισμός απορρήτου ευθύνης

Το blog "xiaomitoday.it" διαχειρίζεται ο ιδιοκτήτης του ίδιου, Simone Rodriguez. Διαβάστε προσεκτικά αυτή τη δήλωση αποποίησης ευθύνης, καθώς η χρήση του Blog από τον Χρήστη συνεπάγεται αποδοχή των όρων που περιέχονται σε αυτό. Ο ιδιοκτήτης του Blog διατηρεί το δικαίωμα να προβεί σε αλλαγές της αποποίησης ευθύνης και των όρων που περιέχονται σε αυτήν ανά πάσα στιγμή. Οποιεσδήποτε αλλαγές θα δημοσιευθούν σε αυτή τη σελίδα του Blog. Ο Χρήστης υποχρεούται να ελέγχει την αποποίηση ευθύνης κάθε φορά που επισκέπτεται το Blog, καθώς η χρήση του, αφού δημοσιεύσει οποιεσδήποτε αλλαγές, θα οδηγήσει στην αποδοχή τέτοιων αλλαγών από τον Χρήστη.

  1. Ο ιδιοκτήτης του blog δεσμεύεται να διασφαλίζει ότι τα νέα και οι πληροφορίες που διατίθενται μέσω αυτού είναι ενημερωμένα και απαλλαγμένα από λάθη, ανακρίβειες ή παραλείψεις. Ωστόσο, και σε σχέση με την πτητική φύση των πληροφοριών στο Διαδίκτυο και την ταχύτητα με την οποία ειδήσεων και πληροφοριών γίνεται άνευ αντικειμένου, ο ιδιοκτήτης δεν μπορεί να παρέχει καμία διαβεβαίωση σχετικά με την αξιοπιστία και την ακρίβεια των ειδήσεων και των πληροφοριών και αποποιείται συνεπώς, οποιαδήποτε ευθύνη για τυχόν ζημιές, άμεσες, έμμεσες, παρεπόμενες και επακόλουθες, που σχετίζονται με τη χρήση, σωστή ή ανάρμοστη, των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτό το ιστολόγιο.
  2. Ο Κάτοχος καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια για να εμποδίσει τους χρήστες του Blog να δημοσιεύουν σχόλια που μπορεί να είναι προσβλητικά ή δυνητικά επιβλαβή για τα δικαιώματα τρίτων. Για το σκοπό αυτό ο Ιδιοκτήτης διατηρεί το δικαίωμα να μην επιτρέπει τη δημοσίευση ή να ακυρώνει χωρίς προειδοποίηση και κατά τη διακριτική του ευχέρεια οποιοδήποτε σχόλιο ή περιεχόμενο θεωρείται προσβλητικό ή δυνητικά ζημιογόνο για τα δικαιώματα τρίτων. Ως παράδειγμα οι αναφορές ιδιοκτήτη που δεν θα επιτρέψει τη δημοσίευση, ή θα απομακρυνθεί, ωστόσο, δημοσιεύσεις ένα συκοφαντικό ή δυσφημιστικό περιεχόμενο, με ρατσιστικό ή ταξική, περιέχουν διαφήμιση ή υμνούν τα πολιτικά κόμματα, αιρέσεις ή τρομοκρατικών κινημάτων. Επιπλέον, δεν θα επιτρέπεται η δημοσίευση ή σε καμία περίπτωση η κατάργηση μηνυμάτων που περιέχουν δυνητικά εμπιστευτικές πληροφορίες ή περιέχουν προσωπικά δεδομένα τρίτων.
  3. Σε κάθε περίπτωση, ανεξάρτητα από το πόσο αναφέρθηκε παραπάνω, οποιαδήποτε ευθύνη που προκύπτει άμεσα ή έμμεσα από το περιεχόμενο των μηνυμάτων που στάλθηκαν από τρίτους ή σε οποιονδήποτε άλλο κάτοχο του blog είναι να βαρύνουν τον συντάκτη του μηνύματος, με αυτό που προορίζεται από τον ιδιοκτήτη του blog απορρίπτει κάθε ευθύνη που δεν είναι υποχρεωτική σύμφωνα με το νόμο από το ίδιο.
  4. Ο ιδιοκτήτης του ιστολογίου εξακολουθεί να είναι διαθέσιμος για να πραγματοποιήσει την ακύρωση, κατόπιν αιτήματος του ενδιαφερόμενου μέρους, προσωπικών δεδομένων που ενδέχεται να τοποθετηθούν στο ιστολόγιο από τρίτους. Για οποιαδήποτε διευκρίνιση ή αίτηση, ο ενδιαφερόμενος μπορεί να στείλει ένα ηλεκτρονικό μήνυμα στη διεύθυνση: [προστασία μέσω email].
  5. Εντός του Blog ενδέχεται να υπάρχουν σύνδεσμοι σε ιστότοπους τρίτων. Ο ιδιοκτήτης του Blog δεν ελέγχει το περιεχόμενο, τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες που μπορεί να προσφέρονται, τις πολιτικές απορρήτου και ασφάλειας που χρησιμοποιούνται και τις μεθόδους λειτουργίας αυτών των τοποθεσιών. Ο ιδιοκτήτης δεν είναι συνεπώς υπεύθυνος για οποιεσδήποτε παραβιάσεις του νόμου που εφαρμόζονται μέσω αυτών των ιστότοπων. Ορισμένες σελίδες ενδέχεται επίσης να περιέχουν επιβλαβές, ανεπιθύμητο ή προσβλητικό υλικό για ορισμένους Χρήστες. Επομένως, η πλοήγηση σε ιστότοπους τρίτων είναι αποκλειστικός κίνδυνος και κίνδυνος του Χρήστη και ο Κύριος του Blog απορρίπτει κάθε ευθύνη για τυχόν ζημιά που υπέστη ο τελευταίος κατά την περιήγηση σε τέτοιους ιστότοπους.
XiaomiToday.it
Λογότυπο